Home  Ruimtelijke ordening  Wijkvisie 2020

Wijkvisie 2020

Wijkvisie 2020De commissie RO heeft in 2019 het initiatief genomen voor een opvolger voor de wijkvisie uit 2007. Deze is vervolgens vanuit het bestuur aangevuld met diverse andere thema’s (energie(transitie), luchtvervuiling, glasvezelnetwerk, sociaal beleid) en is inmiddels te lezen op de website van de Vereniging onder de naam ‘Wijkvisie 2020. Bosch en Duin, ‘Groene longen van Zeist’’.

Wethouder Fluitman heeft aangegeven de nieuwe wijkvisie geen status te willen geven binnen de ontwikkeling van het gemeentelijke omgevingsplan. Niettemin is de visie voor ons een belangrijke leidraad bij het participatietraject dat de gemeente in 2020 zal inzetten om te komen tot een Omgevingsplan dat het Bestemmingsplan uit 2012 uiteindelijk (uiterlijk in 2029) zal vervangen. Aan het participatietraject nemen enkele bestuursleden van de Vereniging deel.
In oktober bezochten drie leden van de commissie RO de zustervereniging Lyceumkwartier Zeist voor een uitwisseling over de wijkvisies en de omgang met de gemeente.

Bekijk Wijkvisie Bosch en Duin e.o. 2020