Home  Vacatures

Vacatures

VacatureBewonersverenigingen vervullen een belangrijke functie in de eigen buurt, maar komen altijd vrijwilligers te kort. Zo ook Vereniging Bosch & Duin e.o.
Wij zijn naarstig op zoek naar:

Commissielid Ruimtelijke ordening met juridische kennis

De Commissie Ruimtelijke Ordening van de vereniging bestaat uit een 6-tal leden met verschillende achtergronden. We willen de commissie graag aanvullen met iemand die over juridische kennis beschikt op het terrein van ruimtelijke ordening.

De commissie houdt zich bezig met alle vraagstukken over bouwen en ruimtelijke ordening. Een belangrijk onderwerp op dit moment is het in werking treden van de omgevingswet in 2022. Dit betekent dat de gemeente een omgevingsvisie en omgevingsplannen moeten maken als opvolging van de huidige bestemmingsplannen. Wij leveren hieraan een belangrijke bijdrage en zijn een klankbord voor de gemeente. Zie ook onze wijkvisie op de website: Vereniging Bosch & Duin | Ruimtelijke ordening | Wijkvisie 2020 | (verenigingboschenduin.nl).
Daarnaast zijn bouwinitiatieven onderwerp van gesprek binnen de commissie.

De commissie biedt een collegiale en inhoudelijke discussie over de inrichting van Bosch en Duin e.o. én verdieping van wat ons raakt. Er wordt zowel fysiek als digitaal overlegd. 4 keer per jaar overleggen we met de wethouder Ruimtelijke Ordening, die tevens onze wijkwethouder is.
Voor inlichtingen graag contact op nemen met de voorzitter van de commissie: Jan van den Berg Jeths, e-mail: bergover@ziggo.nl

 

1 lid voor de Sociëteit
Voorzitter is Leyla Boumans. De gezamenlijke werkzaamheden bestaan uit:

  • Organiseren van 8 sociëteitsavonden per jaar. 6 hiervan met een maaltijd en een spreker.
  • Schrijven van de uitnodiging voor de avonden en het vullen van de sociëteitspagina in Bosch & Duin Magazine.
  • Regelen op de sociëteitsavonden zelf: tafels, buffet en videoapparatuur klaarzetten, opdienen en opruimen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag meer weten? Neem dan contact op via societeit@verenigingboschenduin.nl

 

Wordt u de nieuwe eindredacteur van Bosch en Duin Magazine?
De toekomst van het magazine in uw handen…

Uiteraard werken veel mensen mee aan het blad, maar iemand moet de touwtjes in handen houden. Dat is de voornaamste taak van de eindredacteur van Bosch & Duin magazine. Behalve incidenteel levert de eindredacteur geen tekstuele bijdrage. Dat is althans de huidige opzet, het staat een nieuwe eindredacteur uiteraard vrij hierin verandering te brengen. Wat in ieder geval niet verandert, zijn de coördinerende taken:

  • Zorgen dat voldoende kopij op tijd beschikbaar is
  • Zorgen voor foto’s en/of illustraties wanneer nodig (het magazine heeft een eigen fotograaf)
  • Kopij opmaak-klaar maken
  • Proefdrukken nakijken en goedkeuren (gelukkig hebben we ook een vormgever)
  • De distributie verzorgen

Dit is een goedlopend proces dat in principe weinig of geen verbetering behoeft. Dat laat alle gelegenheid om iets aan het magazine toe te voegen. Zowel uiterlijk als inhoudelijk.

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag meer weten? Neem dan contact op via redactie@verenigingboschenduin.nl