Home  Vacatures

Vacatures

VacatureBewonersverenigingen vervullen een belangrijke functie in de eigen buurt, maar komen altijd vrijwilligers te kort. Zo ook Vereniging Bosch & Duin e.o.
Wij zijn naarstig op zoek naar:

1 lid voor de Sociëteit
Voorzitter is Leyla Boumans. De gezamenlijke werkzaamheden bestaan uit:

  • Organiseren van 8 sociëteitsavonden per jaar. 6 hiervan met een maaltijd en een spreker.
  • Schrijven van de uitnodiging voor de avonden en het vullen van de sociëteitspagina in Bosch & Duin Magazine.
  • Regelen op de sociëteitsavonden zelf: tafels, buffet en videoapparatuur klaarzetten, opdienen en opruimen.

2 leden voor de Commissie Verkeer
Voorzitter is Willem van der Hoek. Hij zoekt assistentie bij de volgende werkzaamheden:

  • Contact onderhouden met de gemeente over verkeer, wegen, regenwaterafvoer en aanpalende groenstroken.
  • Bijhouden van de pagina Verkeer op de website en incidenteel stukjes aanleveren voor Bosch & Duin Magazine.

Wordt u de nieuwe eindredacteur van Bosch en Duin Magazine?
De toekomst van het magazine in uw handen…

Uiteraard werken veel mensen mee aan het blad, maar iemand moet de touwtjes in handen houden. Dat is de voornaamste taak van de eindredacteur van Bosch & Duin magazine. Behalve incidenteel levert de eindredacteur geen tekstuele bijdrage. Dat is althans de huidige opzet, het staat een nieuwe eindredacteur uiteraard vrij hierin verandering te brengen. Wat in ieder geval niet verandert, zijn de coördinerende taken:

  • Zorgen dat voldoende kopij op tijd beschikbaar is
  • Zorgen voor foto’s en/of illustraties wanneer nodig (het magazine heeft een eigen fotograaf)
  • Kopij opmaak-klaar maken
  • Proefdrukken nakijken en goedkeuren (gelukkig hebben we ook een vormgever)
  • De distributie verzorgen

Dit is een goedlopend proces dat in principe weinig of geen verbetering behoeft. Dat laat alle gelegenheid om iets aan het magazine toe te voegen. Zowel uiterlijk als inhoudelijk.

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag meer weten? Neem dan contact op via redactie@verenigingboschenduin.nl