Home  Bosch duin magazine  Ons blad

Ons blad

Bosch & Duin Magazine verschijnt driemaal per jaar. Het wordt uitgegeven door Vereniging Bosch & Duin e.o. Iedere inwoner van Bosch en Duin en directe omgeving ontvangt het magazine gratis: verspreidingsgebied Bosch & Duin Magazine.

WT6 BDB 45 voorblad.jpgRedactie
Ton Tjepkema (coördinatie + eindredactie)
Gea Schmidt
Lise-Lotte van der Wal
Leddie Valstar
Ineke van Offeren

E-mail redactie: redactie@verenigingboschenduin.nl

Fotografie
Jeanette Schols, www.scholsfotografie.nl

Vormgeving
Christiaan Kreeftmeijer, Amsterdam

Drukker
Drukkerij Ruitenbeek, Weesp

Advertenties
Ineke van Offeren

E-mail: communicatie@verenigingboschenduin.nl

In een ver verleden
Nieuwsgierig wie er in 1924 – een jaar na oprichting van onze vereniging - lid waren? In uitgave 30 van Bosch & Duin Magazine wordt bij het artikel van Rob Meyer verwezen naar een ledenlijst uit 1924. Deze treft u aan onder de link: Ledenlijst 1924.