Home  Milieu  Actueel

Actueel

Samen Duurzaam Zeist presenteert een groot deel van de 22 projecten uit 2018 en hun resultaten. Bovendien is er geld voor nieuwe initiatieven. Heb je ideeën voor een Duurzaam Zeist? Wil je zien wat er mogelijk is? Kom langs voor inspiratie en informatie!

Samen Duurzaam Zeist presenteert een groot deel van de 22 projecten uit 2018 en hun resultaten.
Bovendien is er geld voor nieuwe initiatieven. Heb je ideeën voor een Duurzaam Zeist? Wil je zien wat er mogelijk is? Kom langs voor inspiratie en informatie!

Samen duurzaam Zeist 26 september 2018 andere uitsnedeDatum: 26-09-2018
Inloop: 19:00 uur, start 19.30 uur
Einde: 22:00 uur
Locatie: Gemeentehuis, het Rond, Zeist

Veel werkgroepen van Samen Duurzaam Zeist laten op 26 september met trots zien wat het resultaat is van hun bijdrage aan een duurzamer Zeist. Sommige in de vorm van een presentie, andere gaan bij hun tafel met je in gesprek. Wil je zien wat er mogelijk is? Heb je zelf ideeën voor een Duurzaam Zeist? Wil je je omgeving gezonder en duurzamer maken? Laat het weten, want er komt een nieuwe ronde met nieuwe kansen! Kom langs voor informatie en inspiratie!

Samen meten aan Luchtkwaliteit (SMAL) laat bijvoorbeeld zien wat er sinds het eerste meetkastje al bekend is geworden over de luchtkwaliteit en Egon en Bart vertellen je enthousiast hoe je mee kunt doen in het meetnetwerk.
Er zijn ook projecten rond zwerfafval, energiebesparing of opwekking. Uiteraard is er aandacht voor bijen, deelbakfietsen, Operatie Steenbreek en we vertellen je graag over de rijkdom van ons Geopark Heuvelrug i.o.!
Dit is nog maar een kleine greep. De trekkers van alle pijlers zijn vertegenwoordigd en zij ontmoeten je graag!

Pijler 4, uitgelicht...

De drie projecten die een financiële ondersteuning hebben gekregen - Samen meten aan Luchtkwaliteit (SMAL), Zeist op de Fiets (ZopF) en Weggooien is ook kunst (WioK) - zijn stevig aan het werk en zullen op 26 september hun resultaten of plannen (laten) presenteren. Wil je ook graag weten wat de meting van de luchtkwaliteit opgeleverd heeft? Egon en Bart zullen je er enthousiast over vertellen! Waarom ga je straks eerder voor de fiets kiezen dan voor de auto? Laat Hans en Ernest het je uitleggen! Benieuwd hoe kunst kan helpen om zwerfafval aan te pakken? Annemarie laat het zien!

Het zwerfafval dat op 15 september tijdens Cleanup Day aan- en opgepakt is, verbindt inmiddels al veel meer mensen dan er nu bij Pijler 4 betrokken zijn. Er komt ook een duurzame lunch waar invloedrijke partijen samen proberen te werken om de problematiek van het zwerfafval aan te pakken. Fantastisch dat er zoveel energie vrij komt!

Sommige watergangen in Zeist zijn aan een schoonmaakbeurt toe. Hoewel misschien niet overal een urgent probleem kan een schoonmaakbeurt veel goeds teweegbrengen voor het leven in het water (biodiversiteit) en voor de doorstroming. Goed plan om dit in samenwerking met de gemeente en in overleg met de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West aan te pakken. Meedoen? Meld je aan!

Fiets je graag en veel? Dan zul je dit boeiend vinden: er komt namelijk een interessante pilot in Zeist! Met mobiele sensoren op fietsen gaat gemeten worden hoe de luchtkwaliteit is op fietsroutes, we vormen 6 weken lang een fietsend meetnet. Ben je nieuwsgierig naar de lucht op de weg die jij vaak fietst? Meld je aan! Er zijn 10 sensoren (soort fietscomputertjes) die verdeeld gaan worden over groepen mensen om, gedurende ongeveer 6 weken, zoveel mogelijk kilometers te maken. Hoe meer meetgegevens hoe beter de analyse wordt.

In Pijler 3 is een werkgroep gestart die oog heeft voor planten en dieren die hier niet van nature voorkomen maar wel kunnen gedijen. Zo goed zelfs dat ze bij gebrek aan natuurlijke vijanden het inheemse leven verstoren, de zogenaamde invasieve exoten. Er wordt nu vooral gekeken naar de Japanse Duizendknoop, maar er zijn er meer die aandacht behoeven. Ook de rivierkreeft is zo’n diertje dat veel schade aanricht. Hulp bij signaleren en bij onderhoud na weggraven (van de Duizendknoop) is zeer gewenst!

Fijn dat we er voor zorgen dat die energie blijft stromen. Er zijn namelijk in Pijler 4 nog meer voorstellen gelanceerd, zoals een centraal distributiecentrum en het aanpakken van de overlast van (hout)rook. Nadere uitwerking van deze voorstellen, en hulp hierbij, is gewenst. De mail zou te lang worden, als ik alle voorstellen uit alle pijlers zou noemen. Kom zelf luisteren en meepraten! Wil je een project pitchen? Laat het bijtijds weten!

Met dit bericht willen we jullie graag laten weten hoe het programma er uit ziet (zie bijlage) en vragen om deze informatie te delen met iedereen uit je adresboek die in Zeist woont. Geef hen deze extra kans om mee te doen met het verduurzamen in Zeist en het gezond maken van de leefomgeving!

Als bonus zullen er op de avond van 26 september ook raadsleden aanwezig zijn die de ideeën (uit alle pijlers) mee zullen nemen naar de coalitiebespreking, zodat mede op basis van jouw inbreng, het beleid afgestemd kan worden op wat we in Zeist graag willen bereiken! Op zaterdag 6 oktober kun je hen bij kinderboerderij De Brink overigens ook ontmoeten.

Maar eerst van harte welkom bij Duurzaam op Dreef! 26 september 2018, 19.00 uur inloop met koffie/thee, Gemeentehuis Zeist

Met vriendelijke groet,

Hanna van den Dool
Pijler 4 Gezonde leefomgeving
hanna@samenduurzaamzeist.nl
06-46082657