Home  Word lid  Word sponsor of donateur

Word sponsor of donateur

U draagt Vereniging Bosch & Duin e.o. een warm hart toe en steunt ons graag, want U:

  • vindt dat de vereniging goed werk doet door ontwikkelingen, kansen en bedreigingen in onze omgeving op de voet te volgen.
  • leest graag Bosch & Duin Magazine, ons full-colour huis-aan-huis blad, dat alom geprezen en gewaardeerd wordt.
  • stelt het op prijs dat onze commissies Ruimtelijke Organisatie, Verkeer en Wegen en Veiligheid nauw contact onderhouden met gemeente, politie en andere belangen- en bewonersorganisaties.
  • vindt een goed sociaal contact tussen de bewoners heel belangrijk in een omgeving zonder veel andere voorzieningen.
  • hecht veel waarde aan onze website, die u op de hoogte houdt van de laatste nieuwtjes en belangrijke ontwikkelingen.
  • waardeert onze sociëteitsavonden, het kerstdiner, de nieuwjaarsborrel en andere activiteiten.
  • bent trots op onze creatieve Salon der Kunsten en filosofische Salon der Verdieping.

DonatieWat kunt u doen?
Net als vele andere verenigingen zijn wij voor een groot deel afhankelijk van adverteerders, sponsors en andere gulle gevers voor onze activiteiten, ondanks het feit dat wij helemaal op vrijwilligers draaien.
Draagt u ons een warm hart toe en wilt u onze vereniging steunen? Dat kan door een algemene bijdrage of een bijdrage voor een specifieke activiteit. Om uw ideeën voor te leggen kunt u contact op nemen met: secretaris@verenigingboschenduin.nl. Het doel en het bedrag zijn geheel aan u.

Ons gironummer is: NL 46 INGB 0000 5424 89 t.n.v. Vereniging Bosch en Duin e.o.

Verantwoording van al onze inkomsten, uitgaven en activiteiten leggen wij ieder jaar af in ons jaarverslag en op de Algemene Ledenvergadering. Beide zijn openbaar.

U wilt tegelijkertijd uw naamsbekendheid in Bosch & Duin, Huis ter Heide en Den Dolder vergroten. Een win-win situatie voor ons beiden, want sponsoring draagt positief bij aan uw bedrijfsimago in onze omgeving. Wilt u weten wat hiervoor de mogelijkheden zijn, neemt u dan contact op met secretaris@verenigingboschenduin.nl.

95-jarig jubileum
In 2018 viert Vereniging Bosch & Duin e.o. haar 95-jarig bestaan. Een wapenfeit, want wij zijn de oudste en meest actieve bewonersvereniging van de gemeente Zeist. Tijdens dit jubileumjaar organiseren wij extra activiteiten waardoor onze relaties in het bijzonder in het zonnetje worden gezet. En in onze vernieuwde website, komt u nog prominenter naar voren.

Profiteer nu en word sponsor of donateur!