Home  Salon der verdieping  Filosofie is geen borrelpraat

Filosofie is geen borrelpraat

'Filosofie is het kritisch en beargumenteerd nadenken over de wereld en over onze eigen plaats daarbinnen'. Als u dit leest, denkt u misschien: dit is iets voor geleerde heren. Niets is minder waar!

Salon der Verdieping is laagdrempelig, een plaats voor mensen die mee willen denken over wat er speelt in onze samenleving. En een plek waar je je snel thuis voelt.

Hans Beuk
Hans Beuk begeleidt ‘filosofiekringen’, waarin de deelnemers en hij op basis van een gezamenlijk gekozen filosofieboek met elkaar in gesprek zijn. Hans heeft aan de VU de opleiding ‘Wijsbegeerte en spiritualiteit’ gevolgd en in deeltijd heeft hij filosofie gestudeerd.

Locatie
Het souterrain van de Vereniging Bosch en Duin e.o. onder het clubgebouw van de Tennisvereniging aan de Dennenweg 6, Bosch en Duin.

Kosten
Entree € 8,00 per bezoek, inclusief koffie en een drankje na afloop.

Voor verdere informatie: www.salonderverdieping.nl
Voor vragen en aanmeldingen: henk@salonderverdieping.nl