Home  Over ons  Commissies

Commissies

Vereniging Bosch & Duin en omstreken heeft een aantal aparte commissies, actief op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en veiligheid. Zij houden een vinger aan de pols bij de plannen en ontwikkelingen in onze omgeving. Regelmatig overleggen zij met de gemeente en andere instanties over het beleid ten aanzien van bebouwing, onderhoud, milieu, groenbeheer en verkeersveiligheid.

Males-2322810_1280

Commissie Ruimtelijke Ordening

Commissie Ruimtelijke Ordening zet zich in voor het behoud van onze unieke omgeving: een bewoond landschap met veel natuur en een hoge ecologische waarde.

E-mail: ruimtelijkeordening@verenigingboschenduin.nl

Commissieleden
Jan van den Berg Jeths (voorzitter van de commissie)
Marc Wingens
Marc Hofstra
Walter Kooy

Verkeerscommissie

De Verkeerscommissie spant zich om in de veiligheid en kwaliteit van onze wegen en bermen te verbeteren.

E-mail: verkeer@verenigingboschenduin.nl

Commissieleden
Jeanette den Hertog (voorzitter van de commissie)
Willem Hartman

Commissie Veiligheid

Commissie Veiligheid zet zich in om de veiligheid en het woongenot van onze bewoners te beschermen en verbeteren.

E-mail: veiligheid@verenigingboschenduin.nl

Commissieleden
Ed Pipers (voorzitter van de commissie)
Roel Schulting

 

Jeugdcommissie

De Bosch en Duin Jeugdclub is in 2021 van start gegaan! De kersversie nieuwe Jeugdcommissie organiseert activiteiten in eerste instantie voor kinderen in de basisschoolleeftijd en wil hiermee graag onderling contact tussen leeftijdgenootjes in Bosch en Duin e.o. bevorderen.

E-mail: jeugd@verenigingboschenduin.nl

Commissieleden
Daphna Voskes & Victoria Emmelot