Home  Verkeer  Missie

Missie

Ondanks het feit dat het inwoneraantal en het gemiddeld aantal personenauto’s in Bosch en Duin nagenoeg gelijk is gebleven, is de verkeersdruk verzwaard. Dit terwijl de karakteristieke structuur van lanen en wegen in de buurt nagenoeg hetzelfde is gebleven. Voor een deel kan de toegenomen verkeersdruk worden verklaard door het doorgaande verkeer dat zich, deels in de vorm van niet-bestemmingsverkeer (‘sluipverkeer’), een weg door onze wijk baant. Voor de komende periode mag worden verwacht dat het verkeer zich verder zal intensiveren.

Het is voor de komende tijd een uitdaging om de verkeerssituatie in Bosch en Duin te optimaliseren, rekening houdend met de volgende randvoorwaarden:

•   De landschappelijke kwaliteiten van Bosch en Duin moeten behouden blijven; voor verdichting en/of verbreding van het wegennet is geen plaats
•   De nadruk ligt op het goed accommoderen van de mobiliteit van de eigen inwoners; doorgaand verkeer moet binnen de perken worden gehouden, sluipverkeer dient actief te worden tegengegaan
•   Eveneens nadruk op bevordering van de Verkeersveiligheid en Duurzaamheid

Mocht u vragen, opmerkingen en/of ideeën hebben, dan kunt u een email sturen naar: verkeer@verenigingboschenduin.nl