Home  Over ons  Vereniging Bosch & Duin en omstreken

Vereniging Bosch & Duin en omstreken

is opgericht vóór en dóór bewoners van Bosch en Duin en directe omgeving.
Wij zijn een vereniging die de belangen van onze inwoners ter harte neemt, vertegenwoordigt en verdedigt. De geografie bepaalt ons terrein: Bosch en Duin, Huis ter Heide en Den Dolder globaal tussen de Amersfoortse weg en de spoorlijn in Den Dolder.

De vereniging bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Onze aandachtsgebieden zijn ruimte, verkeer, veiligheid, natuur en milieu. Met zijn allen streven wij naar een goed samenspel met de gemeente Zeist en de verantwoordelijke instanties.

De gemeente Zeist bereidt zich voor op de implementatie van de Omgevingswet, die is voorzien voor 2021 en de gehele fysieke leefomgeving omvat. Net als andere Nederlandse gemeenten is Zeist begonnen alvast in de geest van de nieuwe wet te werken, die op termijn zal leiden tot een Omgevingsplan dat het huidige Bestemmingsplan vervangt. 

De Vereniging Bosch en Duin en omstreken wil in Wijkvisie Bosch en Duin e.o. 2020 alvast aangeven wat in dit kader van belang is voor de bewoners van de wijk die zij vertegenwoordigt. Zoals uit de toevoeging van ‘en omstreken’ aan de naam van de Vereniging is af te lezen, houdt de Vereniging zich ook bezig met ontwikkelingen uit de omgeving van Bosch en Duin voor zover deze de belangen raken van de bewoners van de wijk.

Personen Vereniging

Wetenswaardigheden
Vereniging Bosch & Duin en omstreken:

  • is de oudste buurtvereniging van de gemeente Zeist
  • viert in 2023 haar 100-jarig bestaan
  • telt meer dan 500 aangesloten huishoudens
  • brengt in nieuwsbrieven haar leden op de hoogte van wat er speelt
  • organiseert iedere 3e woensdag van de maand een sociëteitsavond met een maaltijd en een lezing
  • beheert en onderhoudt de website www.verenigingboschenduin.nl
  • geeft 3x per jaar het ‘Bosch & Duin Magazine’ uit

Met dit alles is Vereniging Bosch & Duin e.o. een van de actiefste buurtverenigingen van Nederland.

Statuten, Jaarrekening en Ledenadministratie
Onze statuten zijn voor het laatst in 2011 vastgesteld: Akte van statutenwijziging.
De jaarrekening kunt u opvragen bij het secretariaat: secretaris@verenigingboschenduin.nl.
Voor vragen en opmerkingen over het lidmaatschap: ledenadministratie@verenigingboschenduin.nl        

En bekijk onze recente WIJKVISIE Bosch en Duin e.o. 2020