Home  Verkeer  Project "Nieuwe Verbindingen"

Project "Nieuwe Verbindingen"

Vorig jaar heeft de Gemeente Zeist het besluit genomen om de spoorwegovergang Den Dolder af te sluiten voor het autoverkeer. Dit om 'een verkeersveilig, bereikbaar en leefbaar Den Dolder te realiseren.

Inmiddels heeft de Gemeente Zeist een tweetal klankbordgroepen opgericht, te weten Klankbordgroep Zuid waarin Jan van den Berg Jeths heeft plaatsgenomen en Klankbordgroep Centrum waarin Jeanette den Hertog deelneemt. Klankbordgroep Zuid is in februari 2021 van start gegaan.

Er wordt gestreefd naar een verkeersveilige & efficiënte verkeersafwikkeling in Den Dolder. Kijkend naar het overstijgende dorpsbelang zijn er 5 ontsluitingsmogelijkheden voor het centrum. Deze varianten kunt u inzien door op deze LINK te klikken.