Home  Milieu  Pijler 1: Klimaat en Energie

Pijler 1: Klimaat en Energie

Bosch en Duiners nemen zitting in werkgroep pijler 1
Een drietal bewoners en leden van de Vereniging Bosch en Duin e.o. (Corinne van Rooij, Jan van den Berg Jeths en Jan Coelen) hebben zitting genomen in de werkgroep(en) van pijler 1: 'Klimaat en energie'. Een van de vier pijlers binnen het Uitvoeringsplan Brede Milieuvisie. Vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een of meer pijlers zijn nog steeds welkom.

De doelstellingen en voorgenomen plannen van de pijler “Klimaat en energie” zijn zeer ambitieus. De eerste doelstelling luidt namelijk:
“Op het grondgebied van de gemeente Zeist wordt in 2030 evenveel energie duurzaam opgewekt als aan energie verbruikt. Dit moet ertoe leiden dat de netto CO2-uitstoot in Zeist in 2030 naar nul gaat.”

Time-for-change-874666_1920Is deze doelstelling haalbaar?
Het zou mooi zijn als we dat gezamenlijk konden realiseren, maar helaas, de stand van de techniek en de financiën schieten daarvoor tekort. Daarnaast is het misschien helemaal niet zo handig om je te beperken tot het opwekken van duurzame energie op het grondgebied van de eigen gemeente. Als voorbeeld: eenzelfde windmolen levert op zee 50% meer energie op dan in het binnenland, het waait daar immers veel vaker en harder.

Zelfs als alle huishoudens en bedrijven een grote energiebesparing realiseren en elk dak binnen de gemeente wordt volgelegd met zonnepanelen en zonnecollectoren (om zonlicht om te zetten in warmte), dan nog is de warmtevraag en de elektriciteitsbehoefte lang niet gedekt. Met de huidige duurzame mogelijkheden zullen we ook een aantal windmolens moeten plaatsen of grote investeringen doen in aardwarmte of geothermie (warmte ophalen van grote diepte, tot wel vier kilometer).

Bureau CE Delft heeft in opdracht van gemeente Zeist een onderzoeksrappport opgeleverd over de (technische) mogelijkheden van een klimaatneutraal Zeist in 2030. Eindelijk is er een een gedegen overzicht beschikbaar van de mogelijkheden, gebaseerd op redelijk goede aannamen en cijfers. In het rapport staan antwoorden op de volgende vragen:

  1. Wat is het energieverbruik in Zeist in 2030 als het energieverbruik zo sterk mogelijk wordt verlaagd?
  2. Welke mogelijkheden zijn er in Zeist voor het opwekken van duurzame (hernieuwbare) energie in 2030?

Het rapport vormt daarmee goede basis voor een discussie over de beleidsmogelijkheiden, kansen en beperkingen. De resultaten zullen worden gebruikt bij het opstellen van het Energieplan. Dat gebeurt in de werkgroep Klimaat en (duurzame) Energie voor het uitvoeren van de Brede Milieuvisie Zeist.

Novelty-2308597_1920Draagt houtstook bij aan een energieneutraal Zeist?
Velen hebben al eerder gereageerd op een onderdeel van het Uitvoeringsplan Brede Milieuvisie: de voorgenomen bouw van een Houtenergiestation (HES) naast sporthal Dijnselburg. Dit particuliere initiatief voorziet in het verbranden van houtsnippers waarbij de warmte en opgewekte elektriciteit worden gebruikt voor de Geroflat en de L-flat in Vollenhoven en de sportfaciliteiten van Dijnselburg.  Veel bewoners van omliggende buurten hebben grote bezwaren geuit tegen de uitstoot van extra CO2 en andere gassen en fijnstof. Mede dankzij een handtekeningenactie is de HES nu als prioriteit uit het uitvoeringsplan verdwenen, maar er is niet besloten dat de HES er niet komt.

Overigens zou het Houtenergiestation slechts de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat leveren. Met daarbij alle milieubezwaren. Hout verbranden betekent een veelvoud aan CO2 de lucht inblazen ten opzichte van de uitstoot van kolenverbranding bij dezelfde hoeveelheid geproduceerde warmte. In sommige documenten wordt ervan uitgegaan dat de hoeveelheid CO2 bij verbranding van hout of andere biomassa gelijk is aan wat eerder door de bomen is opgenomen. Natuurlijk is er snoei- en resthout, maar er zijn grote twijfels dat de benodigde hoeveelheid uit de eigen regio kan komen. Ook financieel kan de HES verkeerd uitpakken, de gemeente Heerenveen heeft een strop van vele miljoenen.

Zie verder:
24-08-2017 Presentatie Luchtkwaliteit in Zeist
07-06-2017 Samen het milieu in Zeist verbeteren