Home  Ruimtelijke ordening  Dijnselburg

Dijnselburg

Dijnselburg

In het voorjaar van 2019 is de gemeente Zeist begonnen met een participatietraject ten behoeve van een gebiedsvisie betreffende Dijnselburg, een wat verrommeld stukje Zeist tussen A28 en de Amersfoortseweg. Eerder, in 2018, was al een ‘Kadernotitie Dijnselburg’ tot stand gekomen. In dit kader hebben twee commissieleden namens de Vereniging deelgenomen aan een aantal inspraakbijeenkomsten. Wij zijn er ten slotte niet alleen voor Bosch en Duin, maar voor Bosch en Duin en omstreken. Ontwikkelingen in het aangrenzende Dijnselburg kunnen consequenties hebben voor onze wijk. Zie ook: brief Dijnselburg kadernotitie _ juli 2018 en brief Dijnselburg gebiedsvisie _ juni 2020

De manier waarop de gemeente het participatieproces heeft ingezet, verdient naar het oordeel van de commissie geen schoonheidsprijs. De gemeente lijkt zich vooral te laten leiden door de projectontwikkelaars die eigenaar zijn van de voornaamste terreinen. Natuurwaarden lijken ondergeschikt te worden gemaakt aan de wens tot woningbouw. Onrust onder de leden van de participatiegroep en rommeligheid in de volgordelijkheid van het proces, gevolgd door de Corona-crisis, hebben inmiddels tot ruim een jaar vertraging geleid.

In een recente brief antwoordbrief inzake Dijnselburg _ sept 2020 reageert de gemeente op de inbreng gegeven tijdens de partcipatiebijeenkomst en drie internetsessies van juni jongstleden. De bouwvoornemens van de particuliere eigenaren en het ontbreken van gemeentelijke regie op het proces zijn de belangrijkste kritiekpunten. Daarom wordt de houtskoolschets herzien en zal nadere berichtgeving volgen aan alle leden van de participatiegroep. Wij houden vinger aan de pols.