Home  Ruimtelijke ordening  Dolderseweg

Dolderseweg

Dolderseweg KavelWestflank01 copyAan het einde van 2018 zag de commissie zich gedwongen uitgebreid aandacht te geven aan de kwestie van het perceel Dolderseweg ter hoogte van Vliegbasis Soesterberg. Aanleiding was het verschijnen van een rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, dat met name de gevolgde procedure van de provincie Utrecht met de grond gelijk maakte. Tot onze schrik bleek de provincie daar vier kavels aan een projectontwikkelaar te hebben gegund ten behoeve van de bouw van negen à tien woningen (waaronder twee-onder-éénkappers), terwijl eerder in het kader van de inspraak de verzekering was gegeven dat het om de (her)bouw van vier villa’s op grote kavels zou gaan – conform de bebouwing in de omgeving. De gemeente Zeist bleek met haar Bestemmingsplan uit 2012 ruimte voor de gewraakte ontwikkeling te hebben geboden. Naar aanleiding van de bezwaren die we naar zowel de provincie als de gemeente zonden, had begin 2019 op ambtelijk niveau een gesprek plaats met de gemeente Zeist. Met de provincie is een afspraak gemaakt op bestuurlijk niveau, maar die heeft niet plaatsgehad omdat de betreffende gedeputeerde in april 2019 plaats maakte voor een ander als gevolg van de Statenverkiezingen. In dezelfde tijd had de provincie het verkoopproces trouwens al afgebroken.

Dolderseweg KavelWestflank02 copyInmiddels is het toegezegde rapport verschenen van Paul Roncken, de onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht. De inhoud van dit rapport spoort tot onze opluchting met de herbouw van vier villa’s, zoals destijds door de overheid is aangegeven. Er worden in het rapport twee varianten aangemerkt die ‘wenselijk en niet in strijd met het bestemmingsplan’ zijn. De eerste variant betreft een indeling in vier kavels met woningen van type 3, een vrijstaande woning op een kavel van 40 meter breed. De tweede variant heeft een indeling in vijf kavels waarin woningen van type 2 en 3 (vrijstaande woningen op een kavel van 30 of 40 meter breed) gecombineerd worden.
Ruim 60 omwonenden hebben de enquête die de provincie hierover heeft verspreid unaniem beantwoord met de keuze voor variant 1. Namens de Vereniging Bosch en Duin e.o. en de Buurt-en Belangenvereniging Huis ter Heide is een gezamenlijke brief gestuurd naar de provincie ter ondersteuning van deze reacties.

Bekijk brief Dolderseweg aan BW Zeist en brief Dolderseweg aan GS provincie Utrecht