Home  Ruimtelijke ordening  Ontwikkelingen de Terp

Ontwikkelingen de Terp

In oktober hebben we berichten ontvangen van omwonenden over ontwikkelingen van het pand aan de Biltseweg 6, waar voorheen een verzorgingstehuis was gevestigd (genaamd de Terp) en recent een Covid teststraat.

De projectontwikkelaar heeft een brief naar omwonenden gestuurd en heeft een omgevingsvergunning voor tijdelijke huisvesting voor 2 jaar ingediend bij de gemeente. Hiermee zou de bestemming wijzigen van maatschappelijk naar wonen. Na deze tijdelijke huisvesting wil de projectontwikkelaar zorgeenheden voor ouderen met dementie gaan realiseren. Lees: Brief van de projectontwikkelaar Biltseweg 6

Jan vd Berg Jeths, voorzitter van onze Commissie Ruimtelijke Ordening en bestuurslid van de Vereniging Bosch en Duin, heeft mede namens omwonenden direct gereageerd en bijgaande brieven verstuurd naar respectievelijk de gemeente en naar de ontwikkelaar. Lees: Brief aan gemeente Zeist mbt Biltseweg 6 en Brief aan projectontwikkelaar Biltseweg 6

Eind november is het ontwerp gepresenteerd: Informatie bijeenkomst Biltseweg 6 30NOV2021

In navolging is op 5 december een bezwaarbrief aan het college gestuurd: Bezwaar Biltseweg 6 05DEC2021. Mede namens de omwonenden, wil de Vereniging de dialoog aangaan voor wijzigingen van het huidige ontwerp.

In januari 2022 is er verdere actie ondernomen om protest aan te tekenen tegen de bouwplannen. Zie: De Terp Biltseweg 6 achtergrondinformatie & Artikel De Nieuwsbode: "Gemeenteraad, grijp in!"

 

De Terp

Wij houden u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.

Heeft u vragen, stel ze via: ruimtelijkeordening@verenigingboschenduin.nl