Home  Ruimtelijke ordening  Overleg met gemeente

Overleg met gemeente

Regelmatig treedt de Vereniging in overleg met de gemeente Zeist over Ruimtelijke Ordening en Verkeer.

Op 6 januari jongstleden heeft de RO commissie diverse onderwerpen besproken die ons al lange tijd bezig houden. Hierbij worden ook enkele kritische noten gekraakt over gebrek aan voortgang en gebrekkige communicatie. We blijven ons echter sterk maken om hierover met de gemeente betere afspraken te maken en deze goed vast leggen om een goede opvolging mogelijk te maken.

Klik HIER en u kunt het verslag van deze bijeenkomst lezen.