Home  Over ons  Commissies

Commissies

Vereniging Bosch & Duin en omstreken heeft een aantal aparte commissies, actief op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en veiligheid. Zij houden een vinger aan de pols bij de plannen en ontwikkelingen in onze omgeving. Regelmatig overleggen zij met de gemeente en andere instanties over het beleid ten aanzien van bebouwing, onderhoud, milieu, groenbeheer en verkeersveiligheid.

Males-2322810_1280

Commissie Ruimtelijke Ordening

Commissie Ruimtelijke Ordening zet zich in voor het behoud van onze unieke omgeving: een bewoond landschap met veel natuur en een hoge ecologische waarde.

E-mail: ruimtelijkeordening@verenigingboschenduin.nl

Commissieleden
Marc Wingens (voorzitter van de commissie)
Jan van den Berg Jeths
Marc Hofstra
Walter Kooy
Jaap Oudshoorn
Johan van Wijland

Commissie Verkeer en Wegen

Commissie Verkeer en Wegen spant zich om in de veiligheid en kwaliteit van onze wegen en bermen te verbeteren.

E-mail: verkeer@verenigingboschenduin.nl

Commissieleden
Willem van der Hoek (voorzitter van de commissie)
Ronald Batema


Commissie Veiligheid

Commissie Veiligheid zet zich in om de veiligheid en het woongenot van onze bewoners te beschermen en verbeteren.

E-mail: veiligheid@verenigingboschenduin.nl

Commissieleden
Ed Pipers (voorzitter van de commissie)
Roel Schulting