Home  Nieuws  Inspraakreactie op Mobiliteitsplan 2021

Inspraakreactie op Mobiliteitsplan 2021

01-21RV069 Bijlage 1 Mobiliteitsplan Zeist 2022-2027Ter voorbereiding op het Mobiliteitsplan heeft de gemeente in juni 2021 een Bermenenquête gehouden onder de bewoners van Bosch en Duin. Vragen gingen o.a. over parkeren, obstakels in de bermen en wateroverlast. De response hierop was hoog, één op de drie huishoudens heeft de enquête ingevuld.

Mobiliteitsplan Gemeente
In het Mobiliteitsplan draagt de gemeente nu enkele oplossingen aan, zoals het aanpassen van de kruispunten. Dat is een goede zaak. Maar voor een aantal overige knelpunten is geen oplossing in beeld. Dat zien we als een gemiste kans.

Daarom heeft Vereniging Bosch & Duin e.o. een inspraakreactie op het mobiliteitsplan aan de Gemeenteraad gezonden. Hierin verzoekt zij de Raad haar invloed aan te wenden om - de door bewoners ervaren forse knelpunten - prioriteit te geven. Zie voor de reactie zelf: inspraakreactie op Mobiliteitsplan 2021