Home  Nieuws  Wijkvisie Bosch & Duin 2020

Wijkvisie Bosch & Duin 2020

De gemeente Zeist bereidt zich voor op de implementatie van de Omgevingswet, die is voorzien voor 2021 en de gehele fysieke leefomgeving omvat. Net als andere Nederlandse gemeenten is Zeist begonnen alvast in de geest van de nieuwe wet te werken, die op termijn zal leiden tot een Omgevingsplan dat het huidige Bestemmingsplan vervangt.

De Vereniging Bosch en Duin en omstreken wil in Wijkvisie Bosch en Duin e.o. 2020 alvast aangeven wat in dit kader van belang is voor de bewoners van de wijk die zij vertegenwoordigt. Zoals uit de toevoeging van ‘en omstreken’ aan de naam van de Vereniging is af te lezen, houdt de Vereniging zich ook bezig met ontwikkelingen uit de omgeving van Bosch en Duin voor zover deze de belangen raken van de bewoners van de wijk. 

Download:  Wijkvisie Bosch & Duin 2020