Home  Nieuws  KRITIEK op de Eerste Zeister Omgevingsvisie

KRITIEK op de Eerste Zeister Omgevingsvisie

Kom in actie en laat uw stem horen vóór 20 mei a.s.!

KRITIEK op de Eerste Zeister Omgevingsvisie (EZO)
De gemeenteraad van Zeist besluit op 23 mei 2023 over de Eerste Zeister Omgevingsvisie die de toekomstige inrichting van onze leefomgeving beschrijft. Ook die van het Bosch en Duin! Het concept van de visie heeft brede kritiek ontvangen van wijk-, belangen- en milieu-organisaties, waaronder Bosch en Duin, omdat het geen bescherming biedt aan waardevol groen, bos, natuur en landschap. De gemeente wil namelijk veel extra woningen, wegen, OV-lijnen, verkeer, windturbines en infrastructuur bouwen, wat onherroepelijk ten koste zal gaan van ons groen.

De laatste tien jaar is Zeist met 3000 woningen gegroeid, en tot 2030 komen er nog eens 5000 woningen bij, zo is het plan van de gemeente. De tien jaar daarna staat Zeist in regionale plannen nog eens voor 5000 woningen op de rol. Dat is in totaal 33% extra woningen (en ook inwoners) in de komende ca 15 jaar. Het kan niet anders dan dat het dorpse, groene karakter van Zeist hiervan de dupe wordt.

Om ons groen en bos te behouden en beschermen, hebben inwoners van Zeist, ook uit Bosch en Duin, burgeramendementen ingediend. Hierover wordt op 9 mei in de raad gedebatteerd en op 23 mei gestemd. Alle grote wijkverenigingen en natuur- en milieuorganisaties van Zeist steunen de burgeramendementen.

Wij vragen uw steun! Hoe groter het aantal ondersteuners, des te meer druk op raadsleden om de amendementen goed te keuren.

Bos

Als u ook vindt dat Zeist en onze leefomgeving groen moeten blijven,
dan kunt u op twee manieren meedoen en de raadsbesluiten beïnvloeden:

1. Algemeen:
Onderteken de petitie “Zeist moet GROEN blijven! “ via de volgende link: https://petities.nl/petitions/zeist-moet-groen-blijven/

Stuur deze link ook graag door naar zoveel mogelijk vrienden en kennissen. Iedere steun helpt!

2. Specifiek:
U kunt ook over de concrete inhoud van de amendementen een persoonlijke verklaring tekenen. De getekende verklaringen (scan of foto is goed) worden ingediend bij en gevalideerd door de Raadsgriffie. Voor informatie over downloaden en indienen van de persoonlijke verklaring zie de website: https://www.krachtvanzeist.nl/amendementen/.
NB: Bij deze optie moeten NAW-gegevens en geboortedatum worden ingevuld. Uw gegevens zullen echter alleen voor controle door raadsleden in te zien zijn op de Raadsgriffie. En worden dus niet openbaar.
Als u vragen heeft, stuur deze dan met uw naam en telefoonnummer per e-mail aan ruimtelijkeordening@verenigingboschenduin.nl.
Een bestuurslid van de Vereniging Bosch en Duin e.o. neemt dan contact met u op.

Iedere stem telt! Zeist moet GROEN blijven!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vereniging Bosch en Duin e.o.