Home  Nieuws  Petitie tegen 3,5 hectare boskap KNVB terrein

Petitie tegen 3,5 hectare boskap KNVB terrein

De KNVB wil duizenden bomen kappen om 3 nieuwe oefenvelden en een parkeerplaats aan te leggen. Het gaat om 35.000 vierkante meter bos in het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug, op de grens van Austerlitz en Zeist. Veel inwoners van Austerlitz en gebruikers van het bos zijn daar fel op tegen.

Inwoners van Austerlitz en Zeist, gebruikers van het bos, Austerlitz' Belang en Dierentehuis Zeist en bezoekers

constateren
dat de KNVB uitbreidingsplannen heeft, waarvoor 35.000 m2 bos verdwijnt.
dat het plan een ernstige aantasting van het Natuur Netwerk Nederland is.
dat dit plan in strijd is met de ontwerpomgevingsvisie van de gemeente Zeist en met het provinciale beleid voor Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
dat er geen draagvlak bestaat bij inwoners van Austerlitz, Dierentehuis Zeist, Austerlitz Duurzaam en de Vereniging Austerlitz’ Belang.
In de omgeving zijn goede alternatieven.

en verzoeken
de gemeente Zeist en de provincie Utrecht geen medewerking te verlenen aan het verzoek van de KNVB om het bestemmingsplan voor deze bossen van Staatsbosbeheer te wijzigen. Voorkom dat 35.000 vierkante meter gevarieerd bos wordt gekapt.

Lees en teken de petitie: https://petities.nl/knvb-blijf-van-ons-bos-af-bij-austerlitz-en-zeist