Home  Nieuws  Petitie Willem Arntsz Hoeve

Petitie Willem Arntsz Hoeve

Aan de leden van de vereniging Bosch en Duin,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor onderstaande petitie over de bouwplannen op de Willem Arntsz Hoeve. De bouw van vele honderden woningen op de WA hoeve raakt ook onze leefomgeving.

In de huidige bouwplannen wordt voorgesteld om veel woningen te bouwen in het groen, hierdoor zal ook de verkeersintensiteit toenemen.

Door de “Vrienden van de WA hoeve” is een alternatief plan opgesteld dat wij ook bij onze leden onder de aandacht willen brengen.

 Het bestuur van de Vereniging Bosch en Duin e.o.

 

Teken AUB de petitie via de link: PETITIE behoud natuur willem arntsz hoeve

 

De petitie baseert zich op ons alternatieve plan waarbij natuur gespaard wordt. Er is ruimte voor nieuwe woningen, maar minder massaal en concentreert zich op natuurinclusieve herbouw van de plekken waar nu al gebouwen staan.

In de huidige plannen worden meer dan 3000 bomen gekapt. In ons plan is dat niet nodig.

Dit plan is aangeboden aan de gemeente Zeist.

Wij zijn uitgenodigd bij meerdere fracties.

 

Voor de geïnteresseerden kunt u onze actuele nieuwsbrief lezen: NIEUWSBRIEF 3 VRIENDEN WA HOEVE 31102022

En verder nieuws natuurlijk te vinden op onze website.

 

Met vriendelijke groet,

Maria van den Boer

Vrienden van de WA Hoeve

info@vriendenvandewahoeve.nl

www.vriendenvandewahoeve.nl