Home  Nieuws  Krantenartikel over kritiek op participatieproces gemeente Zeist

Krantenartikel over kritiek op participatieproces gemeente Zeist

Onlangs verscheen in het AD een artikel met als titel 'Belangengroepen Zeist bezorgd'. 

De acht grootste belangenorganisaties van Zeist, waaronder de Vereniging Bosch en Duin e.o., hebben bij de lokale politiek hun ongenoegen geuit over het gebrekkige participatieproces. De gemeente Zeist betrekt haar inwoners onvoldoende bij ruimtelijke ontwikkelingen, terwijl de wet dat wel voorschrijft.

Waarom heeft de gemeente/raad/college de bevolking niet geïnformeerd en laten participeren over verstedelijking, woningambitie en de effecten ervan? Deze kritiek is gedeeld met de gemeente.

Wat gaat de gemeente hier vervolgens mee doen? Wij willen met elkaar een visie ontwikkelen die recht doet aan de waarden per gebiedsdeel en de ontwikkelingen in de maatschappij en waarin afwegingen en keuzen gedeeld worden met de inwoners.

Wij houden u op de hoogte! Uw reactie kunt u geven via e-mail: ruimtelijkeordening@verenigingboschenduin.nl

Artikel AD participatieproces Zeist 16 okt 2021