Home  Nieuws  PROTEST Ontwikkelings- en participatieproces eerste Zeister Omgevingsvisie

PROTEST Ontwikkelings- en participatieproces eerste Zeister Omgevingsvisie

Op 10 mei hebben wijk- en belangenverenigingen zich aangemeld voor het Politiek Spreekuur op 20 mei a.s. met de gemeenteraad van Zeist uit onvrede over het ‘Participatieproces Omgevingsvisie’.

De Vereniging Lyceumkwartier Zeist, Vereniging Bosch en Duin e.o., Belangenvereniging Den Dolder, Buurt en Belangenvereniging Huis ter Heide, gesteund door Stichting Beter Zeist en de groene groepen verzoeken met klem om in te grijpen in het ontwikkelings- en participatieproces voor de eerste Zeister Omgevingsvisie.

In het huidige voornemen vindt participatie over de Omgevingsvisie in Zeist plaats over slechts een klein deel van de Omgevingsvisie, de huidige wijk- en buurtwaarden. Inwoners en belangenorganisaties is daarmee de kans ontnomen te participeren op een manier als bedoeld in de Omgevingswet.

Wij willen op korte termijn een dialoogbijeenkomst tussen raadsleden en de ondertekenende wijkorganisaties en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk te bespreken hoe de omissies in het huidige ontwikkelings- en participatieproces van de Omgevingsvisie tijdig hersteld kunnen worden.

Lees de ingezonden brief door HIER te klikken.

5 Verenigingen