Home  Nieuws  PMD kliko uitgifte

PMD kliko uitgifte

De komende week zullen alle inwoners van Den Dolder, Huis ter heide en Bosch en Duin een brief van de Gemeente Zeist ontvangen met betrekking tot het project: Afval scheiden, de volgende stap. Hierin zal informatie worden gegeven over het verstrekken van een 4e container, namelijk die voor PMD, d.w.z. voor Plastic verpakkingsafval, Metaal (blik) en Drankenkartons.

Uit de sorteeranalyse van de restkliko’s van de gemeente Zeist is gebleken dat er nog veel PMD in zit. Restafval wordt steeds duurder om te verwerken en PMD is een grondstof die ook een vergoeding oplevert. Daarom heeft de gemeenteraad in maart 2019 besloten om een extra PMD kliko in te voeren als stimulans om het afval nog beter te kunnen scheiden. Dit vervangt het gebruik van de plastic PMD zakken.

Door het thuiswerken en de maatregelen rondom COVID-19 heeft de uitgifte van deze kliko’s vertraging opgelopen. Maar dit wordt in maart alsnog gerealiseerd.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan: Suleika Bouma Adviseur Afval en Milieu | Gemeente Zeist | E-mailadres: s.bouma@zeist.nl