Home  Nieuws  Jaarverslag 2020 Buurtpreventie WhatsApp groep

Jaarverslag 2020 Buurtpreventie WhatsApp groep

WhatsApp buurtpreventieStructuur van Buurtpreventiegroepen werpt vruchten af

Door Roel Schulting, buurtpreventie-coördinator Bosch en Duin

In 2017 ontstond het initiatief om voor heel Bosch en Duin een Buurtpreventie-organisatie op te zetten per laan. Sinds medio 2019 is dit gerealiseerd: alle 27 lanen zijn ondergebracht in WhatsApp-preventiegroepen. Daarnaast is er voor iedere laan een buurtmailgroep. De appgroepen zijn voor acute informatiedeling en de mailgroepen zijn voor zaken met minder tot geen urgentie en voor sociale communicatie.

Minder criminaliteit en meer contact en hulp tussen buren

Uit een recente evaluatie blijkt dat deze opzet aantoonbaar bijdraagt aan de veiligheid in het gebied. Enerzijds is duidelijk sprake van een groter gevoel van veiligheid bij de bewoners en de toegenomen sociale contacten binnen lanen. Anderzijds valt op dat in 2020 nauwelijks ‘incidenten met grote impact’ - zoals de politie dit noemt - hebben plaatsgevonden. Dit laatste wordt echter ook positief beïnvloed door alom afnemende inbraken door corona: Bewoners zijn meer dan voorheen thuis, waardoor de inbraakgelegenheid minder wordt.

Een extra sociale toegevoegde waarde van de groepsapp en de groepsmail is het veelvuldig gebruik door bewoners met corona of andere tijdelijke beperkingen voor een vraag om hulp voor het doen van boodschappen of andere incidentele hulp in of om het huis. Dit is een onverwachte positieve en nuttige toepassing die blijvend lijkt te zijn.

Samenvattend: Het jaar 2020 was in relatie tot de voorgaande drie jaar een jaar met weinig incidenten, een hogere sociale betrokkenheid per laan en een groter gevoel van veiligheid bij de bewoners. 

U leest hier meer over: Jaarverslag 2020 Buurtpreventie WhatsApp groepen