Home  Nieuws  Bomenkap in Bosch en Duin

Bomenkap in Bosch en Duin

Recent is in ons buurtschap in opdracht van de Gemeente een aantal bomen gekapt.

Desgevraagd ontving ik de volgende toelichting:
"Deze bomen zijn gekapt vanuit onze zorgplicht als eigenaar van de bomen. Alle bomen die recent zijn gekapt waren dood of hadden gebreken waardoor de veiligheid van de directe omgeving van de bomen niet meer kon worden gegarandeerd.
Als een boom dood is, blijkt dat duidelijk en roept dit nooit twijfels op bij mensen die de boom gekapt zien worden. Anders is het als een boom minder zichtbare gebreken heeft zoals bij ziekte, holtes of als een boom (zwam)aantastingen heeft.
Als deze gebreken door ons zijn opgemerkt vanuit een visuele inspectie krijgt de boom een nader onderzoek om te kijken hoe ernstig het gebrek werkelijk is. Als uit het onderzoek blijkt dat het gebrek destructieve gevolgen heeft voor de levensverwachting en stabiliteit van de boom, zijn wij genoodzaakt de boom te kappen. In stand houden van zo'n boom zou betekenen dat de veiligheid om de boom heen niet meer is geborgd.
Bij een deel van de gekapte bomen in Bosch en Duin zijn inrottende spechtengaten aangetroffen.  Bij een aantal van de bomen met spechtengaten bleek de restwand niet voldoende dik om de boom of een deel van de boom nog te dragen. Daarnaast zijn een aantal bomen gekapt vanwege de aanwezigheid van dikrandtonderzwammen en zwavelzwammen.  Beide zijn veroorzakers van wit en bruinrot in de stam. De levensverwachting van deze bomen wordt door deze aantasting aanzienlijk verkort."

Gevelde eikMet de Gemeente is afgesproken dat onze Vereniging voortaan vooraf geïnformeerd zal worden in verband met een geplande, grotere kapopdrachten.
Het kappen van bomen, die een acuut gevaar opleveren, zal niet vooraf kunnen worden gecommuniceerd, omdat deze veelal binnen 24 uur na waarneming reeds worden gekapt.    Maar gelukkig komt dit weinig voor. 


Willem van der Hoek
Commissie Verkeer