Home  Nieuws  Hulpvragen MeanderOmnium

Hulpvragen MeanderOmnium

MeanderOmnium is de welzijnsorganisatie van Zeist en omgeving op het gebied van sociaal maatschappelijk werk.

Samen met betrokken inwoners en samenwerkingspartners zetten zij zich in voor positieve veranderingen in de buurt, voor een goede start voor kinderen, talentontwikkeling voor jongeren, meedoen en zingeving voor volwassenen en ouderen. Zo dragen zij bij aan veerkrachtige buurten en aan het welzijn en de ontplooiingskansen van jong en oud.


Graag uw aandacht voor onderstaande twee hulpvragen.

Bij de eerste hulpvraag gaat om een vrouw van 35 jaar, woonachtig in Den Dolder vlakbij Pelita, met de diagnoses CVS/ME en POTS. Dit betekent o.a. extreme vermoeidheid en extreme prikkelgevoeligheid. Hierdoor heeft ze bij veel dingen hulp nodig. Om allerlei redenen heeft ze geen recht op PGB en is er vanuit instanties beperkt hulp beschikbaar. Daarom ondersteunen vrijwilligers haar in haar dagelijkse leven. Zij zoekt nog mensen die haar willen helpen bij:
* Klusje in/om het huis (plankjes ophangen, schuren, verven of tuintegels leggen).
* Maaltijd koken bij haar thuis (1 maal per week). Alle boodschappen zijn al aanwezig.
Heeft u interesse? Graag dan mailen naar Marianne de Zeeuw: m.zeeuw@meanderomnium.nl

De tweede hulpvraag: Vrijwilligers gezocht voor huisbezoekproject ‘Meedoen in Zeist’ (onderstaande tekst is aangeleverd door de gemeente Zeist)

De gemeente vindt het belangrijk dat het goed gaat met ouderen in Zeist en dat ouderen kunnen genieten van hun oude dag, gelukkig zijn en weten waar ze terecht kunnen voor activiteiten of hulp.
De pandemie die is veroorzaakt door het coronavirus heeft soms ingrijpende gevolgen. Anderhalve meter afstand houden van elkaar, (tijdelijke) sluiting van horeca, theaters en bioscopen, niet op bezoek gaan bij mensen met een kwetsbare gezondheid, openbaar vervoer mijden etc. De genomen maatregelen beïnvloeden veel aspecten van het dagelijks leven.
Huisbezoekproject 75+
Om deze reden is de gemeente Zeist met meerdere organisaties een initiatief gestart om ouderen boven de 75 jaar thuis te bezoeken. De bezoeken worden gedaan door getrainde vrijwilligers. Tijdens het bezoek wordt gevraagd hoe het gaat en of er eventuele behoeften en wensen bestaan. Na het huisbezoek wordt het Magazine ‘Meedoen in Zeist’ achtergelaten. Dit magazine staat boordevol met inspirerende verhalen en mogelijkheden.
Naast het huisbezoek bieden we ook andere opties aan voor persoonlijk contact, bijvoorbeeld samen een wandeling maken, afspreken op een locatie in de wijk, telefonisch of digitaal contact.
Vrijwilligers gezocht
Het project start in januari 2021. We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die in gesprek willen gaan met ouderen op allerlei manieren (huisbezoek, telefonisch etc.). Zie voor meer informatie de complete vacaturetekst of bezoek deze site: https://www.meanderomnium.nl/75+huisbezoeken 

Over MeanderOmnium
Dit initiatief betreft een samenwerking van de volgende organisaties: Gemeente Zeist, MeanderOmnium, KBO-PCOB, Algemene seniorenvereniging Zeist, Vrienden van het Binnenbos, GGD regio Utrecht , Unicum huisartsenzorg, Het Bezinningshuis, Samen voor Zeist, Humanitas afdeling Heuvelrug, Het Gilde, werkplaats seniorencoach, Stichting Vier het Leven, Kerk en Samenleving, De Zonnebloem en Centrum voor Levensvragen
Meer informatie of interesse?
Neem contact op met Elice Schut sociaal werker MeanderOmnium via e.schut@meanderomnium.nl