Home  Nieuws  In memoriam Hans Voorberg, oud-voorzitter

In memoriam Hans Voorberg, oud-voorzitter

Hans Voorberg web

Op 27 december jongstleden overleed op 71-jarige leeftijd Hans Voorberg, tot voor kort voorzitter van onze vereniging.

Hans woonde vanaf 2006 in Bosch en Duin en nam al snel plaats in het bestuur van onze vereniging samen met o.a. Freerk André de la Porte en Rob Meyer. Hij heeft zich sinds die tijd altijd ingezet voor de belangen van Bosch en Duin in verschillende rollen. Tweemaal als voorzitter van de vereniging maar ook als bestuurslid, samen met zijn commissie Ruimtelijke Ordening, waar hij trots op was, verantwoordelijk voor de vele Onroerend Zaak aangelegenheden in Bosch en Duin.

De Wijkvisie 2006, recent door ons geactualiseerd, was een van zijn eerste successen voor Bosch en Duin. Hierbij zijn stevige faire discussies met de gemeente, zeker ook in geschrift, nooit door hem uit de weg gegaan. De Rode Contouren discussie met de gmeente rond 2016 over verstedelijking van onze buurt heeft hij succesvol kunnen afronden. Daardoor bleef het groene karakter van Bosch en Duin behouden.

Hans was al geruime tijd zeer ernstig ziek. Hij ging hier heel nuchter mee om, hoeveel zijn ziekte ook van hem vergde. Hij bleef tot het laatst bereikbaar voor iedereen die hem dierbaar was. De laatste deelname van Hans in de vereniging was tijdens de digitale algemene ledenvergadering op 16 december waarin hij helder van geest met ons allen het gesprek aanging. Iedereen kon hem nog kort toespreken.

Als vereniging verliezen wij een zeer belangrijke steunpilaar en aimabele man; we zijn hem veel dank verschuldigd.

Wij wensen zijn vrouw Daisian en zijn dochter Franciska heel veel sterkte toe.

Bestuur Vereniging Bosch en Duin e.o.