Home  Nieuws  On-line Bewonersavond over Heuvelrugtuinen op 23 september

On-line Bewonersavond over Heuvelrugtuinen op 23 september

Het project Heuvelrugtuinen is een samenwerking tussen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en het Instituut voor Natuureducatie (IVN). In het project gaan we samen met bewoners, gemeenten en bedrijven aan de slag om zoveel mogelijk Heuvelrugtuinen aan te leggen en de Heuvelrug aan te leggen en de Heuvelrug een stukje groener te maken.

Egeltje in jouw tuin?Vereniging Bosch & Duin doet van harte mee aan het project Heuvelrugtuinen. In mei hebben we daarover bericht en graag informeren wij u over de volgende on-line bijeenkomst.

Op 23 september van 20:00u tot 21:30u vindt een on-line bewonersavond plaats over National Park de Heuvelrug, hoe het is ontstaan en welke bodemsoorten er zijn. Kees de Heer (IVN Amersfoort en Geopark Heuvelrug) is expert op dit gebied en vertelt u er meer over.

Naast de bodem, komt u meer te weten over de planten en dieren die voorkomen in het Nationaal Park – en hoe u hen een warm welkom kunt geven in uw eigen Heuvelrugtuin. Bijvoorbeeld met goed voedsel, water, nestgelegenheid, ‘onkruid’ en rommelige hoekjes. En wie kan dat beter uitleggen dan Rutger Zeijpveld, ecoloog bij Staatsbosbeheer. Natuurlijk is er alle gelegenheid om vragen te stellen aan Kees en Rutger. Het belooft een leuke en leerzame avond te worden!

De avond wordt geopend door Chantal Broekhuis, wethouder Natuur van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Aanmelden & vragen
Voor deze bewonersavond hoeft u de deur niet uit. Hij vindt namelijk volledig online plaats via Zoom. Het is wél nodig om vooraf aan te melden. Er is beperkt plaats, dus wacht niet te lang! Aanmelden kan via: aanmelding Bewonersavond Heuvelrugtuinen 23 september

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap Rodenburg (NMU) via j.rodenburg@nmu.nl of telefoonnummer 06 4766 8062.

JHT groei