Home  Nieuws  Glasvezel in Bosch en Duin?

Glasvezel in Bosch en Duin?

Fiber-optic-cable-246272_640Waarschijnlijk heeft u de afgelopen maanden ook wel eens een envelop in uw bus gevonden met een aanbieding om een abonnement op een glasvezelaansluiting te nemen. Dat heeft eigenlijk wel wat komisch: de aanbieding voor een high tech digitale verbinding komt op papier in uw brievenbus binnen. De aanbieders bieden u dan eigenlijk iets aan wat ze nog niet kunnen leveren, want de glasvezelkabel moet nog worden aangelegd.

En dan komt de vraag: moet je nu op zoiets ingaan of niet?
Op dit moment kunnen een kleine 3 miljoen huishoudens in Nederland een glasvezelaansluiting krijgen. Maar een derde deel daarvan gebruikt die mogelijkheid ook, de anderen vinden het kennelijk niet belangrijk genoeg, hebben er geen behoefte aan of vinden het te duur. In Zeist doet pas 5% mee.
Want ja, je kunt op dit moment voor gewoon huis-, tuin- en keukengebruik, of voor licht zakelijk gebruik, vaak nog prima uit de voeten met de bestaande kabelvoorziening. Maar op den duur kan dit misschien niet meer. Gewoon omdat het aanbod aan mogelijkheden geleidelijk steeds meer capaciteit vraagt van het netwerk waarop u bent aangesloten. Mogelijkheden voor ontspanning, zakelijk gebruik, beveiliging, domotica, noem maar op.

Dilemma
De aanbieders die u benaderen proberen zoveel mogelijk abonnementshouders aan zich te binden, waarna ze toestemming vragen voor de aanleg en ze vervolgens de investering durven te doen.
En zo ontstaat er voor ons als bewoners een leuk dilemma. Wanneer we geen van allen alvast een abonnement willen afsluiten in afwachting van de aanleg, kan het heel lang duren eer er een glasvezelkabel komt. KPNNetwerk.NL legt in de praktijk 80% van de glasvezelkabels aan en we komen ooit wel een keer aan de beurt, al was het maar omdat de oude vertrouwde kabel eruit gaat.
Maar dan horen we bij de hekkensluiters.
Wanneer nu meer dan 30 % van de huishoudens in de gemeente Zeist een abonnement afneemt, komt het er gewoon eerder. In dat geval bent u waarschijnlijk weer wat duurder uit, wanneer u pas meedoet nadat anderen eerst de aanleg mogelijk hebben gemaakt.

Standpunt bestuur
Het bestuur van de Vereniging Bosch & Duin e.o. kan u moeilijk adviseren wat in uw situatie het beste is: nu meedoen of afwachten? Maar wanneer u graag ziet dat er vlot glasvezel komt en u doet mee om te zorgen dat er voldoende deelname is voor de aanleg, kunt u overwegen om te starten met het goedkoopste abonnement en dat eventueel later ophogen.
Maar houd goed in de gaten dat er een verschil is tussen het abonnement op de aansluiting en uw aansluiting bij een provider, de organisatie die nu de feitelijke diensten levert die via de kabel binnenkomen: telefoon, internet, media. Wanneer uw bestaande provider niet gaat aanbieden via de aan te leggen kabel, moet u ook op zoek naar een andere provider.

Let op: de deadline is 31 januari a.s. Sterkte met nadenken!