Home  Nieuws  25 november: informatie-avond glasvezel in Zeist

25 november: informatie-avond glasvezel in Zeist

Glass-fiber-661685_640 uitsnedeDe firma E-fiber houdt zich bezig met de aanleg van Glasvezelnetwerken, waardoor supersnel internet mogelijk wordt.
Sinds enige tijd is dit bedrijf ook in de Gemeente Zeist actief met het peilen van de bereidheid van inwoners om zich aan te sluiten op een Glasvezelnet. Ook de inwoners van Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide zijn en/of worden benaderd.

Omdat er veel vragen zijn over dit initiatief, geeft E-fiber voorlichtingsbijeenkomsten. Voor Bosch en Duin is er ook een voorlichtingsbijeenkomst gepland:

datum: maandag 25 november a.s.
tijd: 19:30 – 20:30 uur.
Locatie: Tennisvereniging Bosch en Duin, Dennenweg 6, Bosch en Duin

Pas als minimaal 30% van de adressen in een plaats een aansluiting wil, wordt daadwerkelijk begonnen met de aanleg van een glasvezelnet. Dus is het zaak om ons goed te oriënteren op de ins & outs van glasvezel. En om een eventuele interesse kenbaar te maken.
Inmiddels is duidelijk geworden dat Gemeente Zeist in gesprek is met E-fiber over de organisatie en opzet van de eventuele aanleg van een glasvezelnet. De gemeente beschouwt E-fiber dus als een serieuze partij. Op het E-fiber aanbod kunt u zich oriënteren via: e-fiber.nl/zeist.

Als Vereniging Bosch & Duin e.o. staan wij buiten dit initiatief. Wel vinden wij aansluiting op een supersnel internet belangrijk, want glasvezel is een geschikt medium om ook in onze woonplaats toegang te krijgen tot tal van nieuwe ontwikkelingen voor zowel particulieren als bedrijven.
Het is echter de individuele keuze van een ieder om al of niet in te tekenen.

Achtergrondinformatie
Begin vorig jaar is het bewonersinitiatief 'Ik wil glas in Zeist' gestart met een lobby om in onze gemeente een glasvezelnetwerk te realiseren. Zij willen een open en integraal glasvezelnetwerk voor de gehele gemeente Zeist, inclusief alle kernen en het buitengebied.
Integrale verglazing betekent dat niet alleen alle huisadressen, maar ook alle scholen, zorginstellingen,sportverenigingen en bedrijven in heel onze gemeente van een aansluiting worden voorzien, met alle voordelen van dien. Met de integrale aanleg komt er dus voor iedereen in Zeist een toekomstvast en razendsnel netwerk beschikbaar.

Inmiddels heeft zich een netwerkleverancier, E-Fiber, gemeld, die bereid is heel Zeist integraal van glasvezel te voorzien. E-Fiber is gespecialiseerd in de aanleg van glasvezelnetwerken en heeft dit in diverse andere gemeenten recent ook gedaan. Deze leverancier is tevens akkoord met het convenant dat de gemeente Zeist in samenwerking met het bewonersinitiatief heeft opgesteld. Zij denken dat daarmee een stevige basis is gelegd voor een toekomstvast glasvezelnetwerk in de gemeente Zeist.

Echter, het aanleggen van zo’n netwerk en het aansluiten van ieder adres in Zeist, is geen goedkope aangelegenheid. De aanleg gaat dan ook alleen door indien 30% van de inwoners van de gemeente intekent. Dat doen ze door voor minimaal 1 jaar een abonnement af te nemen bij een van de providers die van het netwerk van e-Fiber gebruik maken.

Het bewonersinitiatief 'Ik wil glas in Zeist' heeft geen enkel commercieel belang bij aanleg van het netwerk door e-Fiber. Wel denken zij dat de inwoners van Zeist nu een kans geboden wordt om een flinke stap in de toekomst te maken. Zij verwachten namelijk niet dat de gevestigde telecomaanbieders op korte termijn ook over zullen gaan tot het integraal aanbieden van glasvezel. Hierdoor zou het kunnen gebeuren dat heel Zeist, of bepaalde bepaalde delen van de gemeente mogelijk nog heel lang moeten wachten op een glasvezelnetwerk. De meeste van de ons omringende gemeenten hebben al glasvezel.

Mocht u vragen hebben aan het bewonersinitiatief, e-mail dan: info@ikwilglasinzeist.nl.