Home  Nieuws  Raadsbesluit Spoorwegovergang Den Dolder

Raadsbesluit Spoorwegovergang Den Dolder

Raadsvergadering 8 oktober: spoorwegovergang Den Dolder dicht voor auto’s
Overweg Den Dolder

Gemeentelijk Bericht:

De gemeenteraad heeft 8 oktober besloten de spoorwegovergang in Den Dolder af te sluiten voor auto’s. Het autoverkeer wordt straks omgeleid via de provinciale weg. Het centrum van Den Dolder krijgt een nieuwe inrichting, waarin het verblijven centraal staat. Ook werd 4 miljoen gereserveerd voor de leefomgeving.

Met dit besluit voorstel volgt de raad het advies van het college. Het advies kwam tot stand op basis van een onderzoek door een onafhankelijk bureau naar de meest verkeersveilige oplossing voor Den Dolder. Met een aantal amendementen stelde de raad het voorstel van het college bij. Daarbij gaf de raad mee aan het college om de samenleving nadrukkelijk te betrekken bij de uitwerking van de aanleg van de omleiding. Benadrukt werd ook dat eerst deze omleiding moet zijn gerealiseerd, voordat de spoorwegovergang wordt afgesloten voor auto’s. Ook besloot de raad op voorstel van het CDA om 4 miljoen te reserveren om verbeteringen in de leefomgeving van Den Dolder aan te kunnen brengen. ProRail betaalt de kosten van de afsluiting van het spoor, de omleiding en de kosten van de eerder gerealiseerde fietstunnel bij de Tolhuislaan/DOSC.

Standpunt Vereniging Bosch & Duin e.o.
Onze vereniging is absoluut geen voorstander van dit besluit en heeft haar mening naar voren gebracht in de gemeentelijke ronde tafel bijeenkomst van 12 september 2019: Bijdrage van de Vereniging Bosch & Duin en Omstreken

De voorgeschiedenis
Zie voor de geschiedenis die uiteindelijk tot dit besluit heeft geleid, de website van Beter Zeist die een uitgebreid artikel aan dit onderwerp wijdt: Drieluik Den Dolder