Home  Nieuws  Geen ballonnen meer?! Wat nu?

Geen ballonnen meer?! Wat nu?

BallonnenGelukkig zijn er genoeg leuke en duurzame alternatieven zoals bellen blazen, bloemen op het water gooien, vliegeren, een verloting of het maken van ballondieren.

Uitvoering motie
Op 15 januari 2019 heeft de gemeenteraad het college gevraagd het verbod voor het oplaten van ballonnen te regelen. Daarom is nu een “ballonnenoplaatverbod” toegevoegd aan de Algemene plaatselijke verordening (Apv). Hierin kan iedere gemeente zijn eigen regels opnemen. Op dinsdag 9 april 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat het ook in Zeist verboden is ballonnen op te laten. Het verbod gaat in op 18 april 2019.

Waarom dit verbod?
Het plastic van de ballonnen draagt bij aan de plastic soep die het milieu vervuilt. Dieren eten de restanten van ballonnen vaak op, waardoor ze verhongeren. Ook kunnen zij verstrikt raken in de linten, die vaak aan de ballonnen bevestigd zijn. De meerderheid van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders willen dat het aantal ballonnen wordt verminderd.

Wat houdt het verbod precies in?
Het verbod geldt voor ballonnen die van zelf de lucht in gaan, doordat ze gevuld zijn met gas of hete lucht. Biologisch afbreekbare ballonnen vallen ook onder het verbod. Ook dit materiaal breekt niet snel genoeg af. Toch zijn er een paar uitzonderingen. Zo mogen ballonnen die door mensen bestuurd worden wel de lucht in. Net als ballonnen die nodig zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Ook op Koningsdag mogen er dus geen ballonnen de lucht in.
Chris Huiden, van de afdeling communicatie, zal zorgen voor een leuk en duurzaam alternatief.