Home  Nieuws  rapporten onderzoek detentie Michael P.

rapporten onderzoek detentie Michael P.

Vorige week is Vereniging Bosch & Duin e.o. op de hoogte gebracht van de bevindingen uit het onderzoek naar de detentie van Michael P. Dit gebeurde tijdens het huiskameroverleg met burgemeester Koos Janssen.
Inmiddels zijn de rapporten van het onderzoek gepubliceerd en de resultaten zijn ronduit schokkend. Allereerst natuurlijk voor de familie van Anne Faber, maar ook voor onze omgeving.

Mochten uit genoemd overleg nadere maatregelen volgen, dan zullen wij hiervan melding doen op de website.

Op 4 april a.s. ontvangen de inwoners van Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin een brief van de gemeente Zeist, met als onderwerp: onderzoeksrapporten gebeurtenissen Den Dolder najaar 2017

Er kwam echter ook een derde inspectierapport uit. Volgens dit rapport zijn de verbeteringen die Fivoor sinds de dood van Anne Faber heeft doorgevoerd voldoende, waardoor het verscherpte toezicht wordt opgeheven. De Belangenvereniging Den Dolder is er echter niet gerust op. Dit heeft op 3 april geleid tot een brief aan minister Dekker. Hierin verzoekt de Belangenvereniging onder andere om vervroegde sluiting van de kliniek: brief aan de minister voor Rechtsbescherming, de heer drs. S. Dekker.
Vereniging Bosch & Duin e.o. ondersteunt dit verzoek van harte.