Home  Nieuws  Meet wat u inademt...

Meet wat u inademt...

De Informatiebijeenkomst Luchtkwaliteit op 4 oktober is een vervolg op een eerdere informatieve bijeenkomst in september over de luchtkwaliteit in Zeist.

Relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid
Wim Ovaa van de GG&GD is deskundig op het gebied van luchtkwaliteit en gezondheid. 5.7% van ziekte in Nederland is milieu gerelateerd, waarvan 4.5% een directe relatie heeft met luchtverontreiniging. Wat ons ziek maakt, is een complex mengsel van gassen en fijne stofdeeltjes, waarvan de zogenaamde ultrafijnstoffen (samengeklonterd tot roet) de meest schadelijke zijn. Met name langdurige blootstelling heeft desastreuze gevolgen, zoals astma en andere luchtweg- en longproblematiek. Als de longen eenmaal beschadigd zijn, is de kans dat ze zich herstellen klein.

Gemiddeld wordt ons leven met 13 maanden verkort als gevolg van slecht luchtkwaliteit. Inwoners van Zeist West leven 15 maanden korter dan gemiddeld (door de nabijheid van de snelweg), inwoners van Zeist Oost zo’n 12 maanden korter dan gemiddeld. De lokale verschillen zijn dus groot.

Onderzoek (metingen en berekeningen) laat zien dat de luchtkwaliteit (uitstoot van fijnstof en roet) ook in Zeist verbetert, onder andere door het steeds schoner worden van auto’s. Daarentegen heeft het verhogen van de snelheid (van 120 naar 130 km per uur) een negatief effect op de luchtkwaliteit.

FacManMag[Burgers-meten] web 1Smart Emission Project
Henk Nijhuis is adviseur luchtkwaliteit van de gemeente Nijmegen. In het prijswinnende Smart Emission-project verrichten inwoners zelf al een aantal jaren zelf metingen. Directe aanleiding was de slechte luchtkwaliteit in Nijmegen.

Met behulp van innovatieve sensoren brengen zij luchtkwaliteit, geluid, trillingen en meteorologische indicatoren rondom hun woon- of werkplek in kaart. Met elkaar vormen zij een netwerk dat zich over de hele stad uitstrekt. Op dit moment zijn er 35 meetpunten; overwogen wordt dit aantal uit te breiden naar 100.

Voordeel is, dat je over veel meetpunten en big data beschikt die interessante conclusies en verbanden kunnen opleveren.
Maar bedenk wel: veel meetgegevens leveren ook veel hoofdbrekens op, want: welke conclusies kan/ga je trekken? Het is dan ook van het grootste belang van te voren te bedenken wat je wilt meten en berekenen en waarom.

Aanbevelingen
Om gerichte maatregelen te nemen moet je dus eerst goed onderzoeken wat de belangrijkste bronnen van vervuiling zijn. Op roet heb je lokaal veel meer invloed dan op fijnstof; het is dan ook verstandig je met name daarop te richten.
En: het is zaak te werken aan de bewustwording van burgers. Een goed initiatief zou bijvoorbeeld het aanleggen van een ‘schonere fietsroute’ kunnen zijn. Dit maakt mensen op de fiets bewust van de vervuiling die ze inademen.

Oproep
Wie wil zich actief inzetten voor dit thema? Egon en Bart bereiden een projectvoorstel voor rondom ‘zelf meten’. Meld u aan bij hanna.vandendool@gmail.com.
Met dank aan Charlotte Post. Klik hier voor het volledige ‘Verslag Informatiebijeenkomst Luchtkwaliteit 4 oktober 2017’.

Heeft u de enquête van Samen Duurzaam Zeist al ingevuld?Logo Samen Duurzaam Zeist
Samen Duurzaam Zeist is een initiatief waarin samenleving en gemeente samenwerken en vormgeven aan een duurzaam Zeist.

Wat vindt u, als inwoner, zelf belangrijk voor een duurzame, groene en gezonde gemeente Zeist? Geef uw mening in de Enquête van Samen Duurzaam Zeist.
Ook als u niet zelf actief wilt bijdragen aan activiteiten en initiatieven, Samen duurzaam Zeist stelt uw mening zeer op prijs. Hoe meer reacties, hoe beter activiteiten en initiatieven afgestemd kunnen worden op uw wensen en hoe breder ze gedragen worden.

U kunt de enquête nog invullen tot 20 november 2017. Laat uw mening horen!