Home  Sociëteit  Agenda  Ziek? Echt of niet echt? Lichamelijk of psychisch?

Meld u aan voor dit evenement

15 apr woensdag • 2020

Ziek? Echt of niet echt? Lichamelijk of psychisch?

het zit tussen uw orenDe geneeskunde heeft een enorme vlucht genomen en het zwaartepunt is verschoven. Tot voor kort ging de aandacht bijna uitsluitend uit naar de behandeling van ziekten. Tegenwoordig richt de medische en psychiatrische wereld zich ook op de behandeling van de risico’s op ziektes.

Tegelijkertijd is de angst voor medische missers tot grote hoogte gestegen dankzij tucht- en letselschadepraktijken. Een van de oorzaken van de almaar stijgende kosten van de gezondheidszorg.

Begrijpelijk zijn er gevolgen voor de mensen die ziek zijn, zeker als hun ziekte niet is te objectiveren. We hebben het dan over mensen met onbegrepen lichamelijke klachten en mensen met psychiatrische ziekten.

Ine Klijn begeeft zich al jaren op het lastige grensgebied tussen lichaam en psyche. Zij neemt u mee in de angsten en ergernissen die zowel zieke mensen, hun behandelaars als hun verzekeraars ondervinden en probeert daar een positieve draai aan te geven.
Hoe, dat legt ze u uit.

Ine KlijnIne Klijn
heeft geneeskunde gestudeerd en vervolgens de opleiding tot psychiater gevolgd. Al tijdens het laatste jaar van haar studie is zij als ziekenhuispsychiater in het UMC Utrecht gaan werken. Zij focust in haar werk vooral op het verbeteren van de zorg voor patiënten met lichamelijke en psychische problemen. Met name gericht op de persoon achter de patiënt.
Ine is getrouwd met Aarnout, heeft 2 kinderen en woont in Groenenkan.

Tot slot: de bar gaat als altijd open om 18.30 uur en Suci Barkhuis serveert om 19.00 uur een buffet. Vergeet u niet zich uiterlijk 13 april aan te melden?

Locatie: Tennisvereniging Bosch & Duin
Dennenweg 6, 3735 MS Bosch en Duin
Bar open: 18.30 uur
Buffet: 19.00 uur
Kosten diner: € 10

Meer in agenda

Naar het agendaoverzicht