Home  Sociëteit  Agenda  Het waterschap: droge voeten en schoon water

Meld u aan voor dit evenement

20 nov woensdag • 2019

Het waterschap: droge voeten en schoon water

Peilschaal uitsnedeKlimaatverandering, zeespiegelrijzing, bodemdaling, extreem droge zomers en zo nu en dan ook weer zeer natte winters, vragen steeds meer van het waterbeheer.  Droge voeten, maar ook voldoende schoon water als u het nodig hebt, zijn inmiddels niet vanzelfsprekend meer.
Het werk van het waterschap wordt dan ook steeds belangrijker.

Het waterschap zorgt al bijna 900 jaar voor het waterbeheer in Bosch en Duin, eigenlijk al vanaf het moment dat de Rijn bij Wijk bij Duurstede werd afgedamd. Het is de oudste bestuurslaag van Nederland, al ver voor de tijd dat er gemeenten en provincies kwamen.

Walter Kooy bewerktWalter Kooy
is lid van onze vereniging. Hij maakt deel uit van het algemeen bestuur van het waterschap in onze omgeving: Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR). Hij heeft een brede ervaring in beheer en bestuur van het landelijk gebied en neemt u mee in de laatste ontwikkelingen.

Walter laat u onder andere zien wat er speelt rond het waterbeheer, welke maatregelen HDSR neemt, hoe u daar invloed op kunt hebben, en wat het u kost. Daarbij komen de grote projecten van het waterschap aan bod, zoals de noodzakelijke versterking van de Lekdijk en de bouw van een compleet nieuwe rioolzuiveringsinstallatie voor de stad Utrecht. Maar ook de vraag of u straks uw zwembad nog kunt vullen of uw tuin kunt sproeien.
Want... er is écht wat gaande in het waterbeheer, en daar gaan we allemaal wat van merken!
Dus: komt allen! Het wordt een interessante avond.

Tot slot: de bar gaat open om 18.30 uur en Suci Barkhuis serveert om 19.00 uur als vanouds een buffet. Vergeet u niet zich uiterlijk 18 november aan te melden?

NoodpompenLocatie: Tennisvereniging Bosch & Duin
Dennenweg 6, 3735 MS Bosch en Duin
Bar open: 18.30 uur
Buffet: 19.00 uur
Kosten diner: € 10

 

 

 

Meer in agenda

Naar het agendaoverzicht