Home  Sociëteit  Agenda  De Heuvelrug, een geopark?
U kunt zich niet meer aanmelden voor dit evenement.
21 mrt woensdag • 2018

De Heuvelrug, een geopark?

Logo Geoark HeuvelrugNiet alleen Nationaal Park ‘Heel de Heuvelrug’… Maar nu ook UNESCO Global Geopark Heuvelrug? Dat is nog toekomstmuziek, maar als het aan Marc Hofstra ligt, niet lang meer. Hij vertelt vanavond over dit uitdagende initiatief.

Wat is een geopark?
Voor die kwalificatie moet een gebied bijzonder zijn op 4 terreinen: geologie en ontstaansgeschiedenis, natuur en cultuurhistorie.
Grebbeberg 2 IMG_0113De initiatiefnemers van het geopark zijn ervan overtuigd, dat De Heuvelrug met de natte randgebieden aan weerszijden daarvan deze kwalificatie verdient. Het is immers een stuwwal uit de voorlaatste ijstijd met veel prachtige natuur: aardkundig, ecologisch én cultureel een juweel!

Afgelopen voorjaar is de stichting ‘Geopark Heuvelrug i.o.’ opgericht. Daarin participeren o.a. inwoners uit Zeist, Universiteit Utrecht, Utrechts Landschap en de Provincie Utrecht. De stichting werkt nu hard aan naamsbekendheid en het verkrijgen van een breed draagvlak. En… is heel actueel, want 2018 is uitgeroepen tot Europees Erfgoedjaar.

Marc HofstraMarc Hofstra
Marc - mede-initiatiefnemer en voorzitter van de stichting Geopark Heuvelrug i.o. - vertelt graag over het geopark en de stand van zaken. Hij woont in Bosch en Duin, is lid van Vereniging Bosch & Duin e.o. en zet zich graag in voor initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving. Daarom raakte hij enthousiast over het concept Geopark, met name omdat dat àlle aspecten van een gebied waardeert.