Home  Sociëteit  Agenda  Politiek café
21 feb woensdag • 2018

Politiek café

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart staan voor de deur!

Evenals bij de vorige verkiezingen geleden heeft het bestuur van Vereniging Bosch & Duin e.o. de politieke partijen die aan de verkiezingen zullen deelnemen, uitgenodigd om hun standpunten toe te lichten.

Pen-2181101_1920Tijdens het hiervoor te houden POLITIEK CAFÉ kunt u ervan getuige zijn hoe de partijen door een aantal van onze leden aan de tand wordt gevoeld.

Datum: woensdag 21 februari
Deuren open: 19.30 uur
Start debat: 20.00 uur stipt!
Plaats: het clubhuis van de Tennisvereniging, Dennenweg 6, Bosch en Duin

Uiteraard is er voor u gelegenheid hieraan een steentje aan bij te dragen. Dit kunt u doen door uw vragen - met zo mogelijk de reden waarom u deze vraag stelt - vanaf nu tot en met uiterlijk 16 februari in te dienen bij de secretaris via secretaris@verenigingboschenduin.nl.

Oriënteer u welke partij uw stem verdient. Maak van uw democratisch recht gebruik en stem, want onze buurt is het meer dan waard!!
U hoeft zich niet vantevoren aan te melden, want deze avond serveren wij geen maaltijd.

Het bestuur van Vereniging Bosch & Duin e.o. hoopt dat u op 21 februari aanwezig zult zijn.

Klaas Hans Noordenbos
voorzitter