Home  Verkeer en wegen  Verkeerscirculatieplan (VCP)

Verkeerscirculatieplan (VCP)

In samenwerking met verkeersdeskundigen, winkeliers(verenigingen) en andere belangengroepen heeft de gemeente Zeist een Verkeerscirculatieplan 2012-2018 opgesteld. Het plan omvat onder andere de verkeers- en wegplannen voor Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide, en is op 6 november 2012 vastgesteld.

Verkeerscirculatieplan gemeente ZeistDit plan en de maatregelen die hieruit volgen, worden in de periode 2013-2023 in stappen uitgevoerd. Klik hier voor het Verkeerscirculatieplan van de gemeente Zeist, en meer in het bijzonder onze buurten Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide. Hierin vindt u gedetailleerde informatie over de achtergrond en de doelstellingen van het Verkeerscirculatieplan, als ook de uitvoering en fasering ervan.
In het kort omvat het plan:

  • de verkeerscirculatie van het gemotoriseerd verkeer
  • de functie en inrichting van wegen en straten
  • de wijze waarop een duurzame en veilige buurt kan worden gecreëerd
  • voorzieningen voor fietsers en voetgangers
  • parkeerbeleid en -regulering
  • consequenties van mogelijke afsluiting van de spoorwegovergang Den Dolder