Home  Verkeer en wegen  Aandachtspunten in 2018 en verder

Aandachtspunten in 2018 en verder

Bij beheer van wegen, bermen en woonomgeving staat wat ons betreft centraal: veiligheid van alle weggebruikers, bereikbaarheid van woonwijken en woningen, omgevingskwaliteit en aantrekkelijkheid.

Door de ligging van Utrecht als knooppunt in het wegennet, de geplande uitbreiding van de woningbouw in onze regio en nieuwe woningbouw in Den Dolder en Zeist neemt de verkeersdruk voortdurend toe. Ook het verkeer vanuit de randstad en de groei van Amersfoort versterken deze tendens. De infrastructuur is vaak niet berekend op dit grote en groeiende verkeersaanbod, waardoor automobilisten (ook vracht- en zwaar beroepsverkeer) de snelste route zoeken met behulp van Tomtom om files te vermijden.
Ook in onze mooie woongebieden neemt de verkeersdruk daardoor ongewenst toe. Daar moeten wij iets mee.

Veiligheid en woongenot

De Commissie Verkeer en Wegen zet zich in om de veiligheid en ons woongenot te beschermen en/of te verbeteren, waar mogelijk. Bij alles wat de commissie doet en beslist, staan zes speerpunten centraal in ons beleid:

 • handhaven of verbeteren van de verkeersveiligheid;
 • verlagen van snelheden van gemotoriseerd verkeer tot een acceptabele snelheid in onze leefomgeving;
 • verlagen van de verkeersdruk in onze lanen met behoud van mobiliteit binnen de woongebieden;
 • ontmoedigen van verkeer dat geen herkomst of bestemming heeft in Bosch en Duin, Den Dolder of Huis ter Heide, door dit verkeer te leiden naar provinciale wegen;
 • bereikbaarheid van woongebieden en woningen in tact houden en/of verbeteren;
 • behouden en - indien mogelijk - verbeteren van de omgevingskwaliteit en aantrekkelijkheid hiervan. 

Prioriteiten 2017-18

Ook in 2017-18 zal de verkeerscommissie actief in dialoog blijven met de provincie en gemeente. De verkeercommissie heeft daarbij de volgende prioriteiten:

 • Verleggen aansluiting van oude Spoorlaantje op N237 naar Hobbemalaan;
 • monitoren rijgedrag op de Hobbemalaan op drie aspecten: verkeersintensiteit, snelheid gemotoriseerd vervoer en de verkeersrichting (november 2017);
 • wateroverlast fietspaden aanpakken, waar nodig (winter 2017 aangepakt);
 • verbeteren veiligheid kruispunt Vossenlaan - Baarnseweg;
 • dode hoeken en onveilige kruispunten veiliger maken met spiegels of door wegnemen groene obstakels;
 • bermbeleid en -onderhoud afstemmen met gemeente en dit communiceren met bewoners in onze buurtschappen; 
 • overleg met gemeente over bladeren-overlast in herfst;
 • wateroverlast langs en op onze wegen nu en in toekomst ivm klimaatverandering;
 • in kaart brengen van de mogelijke effecten en gevolgen van het bomenbeheerplan van de gemeente Zeist. 
 • Handhaving en toezicht in Bosch en Duin.

Suggesties en opmerkingen

Wij verwelkomen positieve inbreng en feedback en zullen deze proberen te verwerken in onze plannen. Maar verwacht geen wonderen. Alles - zeker dit soort zaken - heeft tijd nodig. Het gaat om grote investeringen, terwijl er jaarlijks maar een klein budget beschikbaar is voor heel Zeist.

Ook zijn wij op zoek naar extra handjes. Bent u een teamplayer, heeft u wellicht kennis van zaken als het gaat om verkeer- en wegwerkzaamheden, dan nodigen wij u van harte uit om eens contact op te nemen.

Contact

Stuur een email naar : verkeer@verenigingboschenduin.nl