Home  Verkeer en wegen  Laatste nieuws

Laatste nieuws

Om de kwaliteit van onze wegen en de bereikbaarheid van onze buurten optimaal te houden, wordt regelmatig aan de weg gewerkt.

Winter 2017: Ondanks slechte weersomstandigheden nieuwe deklaag voor de vrij liggende fietspaden in Bosch en Duin

Fietsers in Bosch en Duin ondervinden steeds vaker hinder van het slechte wegdek op fietspaden door wortelopdruk en wateroverlast na flinke regenbuien. 

Op aandringen van onze verkeerscommissie is in goed overleg met de gemeente Zeist besloten de deklaag van de vrijliggende fietspaden aan de Mesdaglaan, Duinweg en Biltseweg nog voor einde jaar aan te pakken. 

Voordat de nieuwe deklaag wordt aangebracht zullen er de nodige reparaties aan het fietspad worden uitgevoerd. Vervolgens moeten de inritten van woningen die aansluiten op e betreffende fietspaden en/of rijbaan worden herstraat en/of opnieuw geasfalteerd. 

Inmiddels zijn de fietspaden bijna klaar. En wat een verschil. Wat een verrijking!

Klik hier voor de details van alle wegwerkzaamheden in gemeente Zeist.

nieuwe situatie Hobbemalaan uitsnede websiteformaat.jpgZomer 2017: Hobbemalaan en meer

Deze zomer is de renovatie van de Hobbemalaan afgerond. Bij de uitvoering hiervan hebben de gemeente, de klankbordgroep en onze vereniging de veiligheid van alle weggebruikers voor ogen gehad. De fietser heeft in het huidige plan een belangrijke plaats op de Hobbemalaan gekregen. Aan weerszijden zijn brede rode fietsstroken neergelegd, zodat er aan beide kanten voldoende ruimte is voor minstens twee fietsers om comfortabel naast elkaar te kunnen rijden. Door afwijkend kleur- en materiaalgebruik, worden de fietspaden nadrukkkelijk geaccentueerd.

Voor motorvoertuigen geldt eenrichtingsverkeer van Bosch en Duin naar de Amersfoortseweg, met een maximale adviessnelheid van 30 km/u. Om hoge snelheden te ontmoedigen zijn er halverwege twee verhoogde drempels aangelegd.

Wij zijn blij met het uiteindelijke resultaat en hopen ook dat alle weggebruikers vanaf nu mogen genieten van deze prachtige laan met respect voor alle weggebruikers.

Veiligheid voorop!