Home  Veiligheid  Samenwerking met Securitas

Samenwerking met Securitas

U zult bij veel huizen een bordje zien met een waarschuwing om bij onraad een bepaald beveiligingsbedrijf op te bellen. Er zijn twee bedrijven die aan alarmopvolging doen in Bosch en Duin e.o. Met een van de twee heeft de Commissie Veiligheid van de Vereniging Bosch & Duin e.o. afspraken gemaakt over collectieve tarieven en standaardcontracten. Iedere inwoner van Bosch en Duin e.o. die wil meedoen, profiteert van die afspraken. Aanleiding hiervoor was een inbraakgolf eind 2005/begin 2006.

Securitas
Wij hebben het internationaal gerenommeerde bedrijf Securitas geselecteerd. U ziet hun surveillance-auto’s enige malen per dag en nacht door de buurt rijden. Zij signaleren, met succes, verdachte voertuigen en melden deze aan de politie die dan maatregelen neemt. Bij inbraakalarm bij een deelnemer verzorgen zij de alarmopvolging.

Securitas Alert Services heeft een meldkamer in Geldrop, die een alarmmelding vanuit Bosch en Duin e.o. onmiddellijk doorkoppelt naar de dienstdoende surveillance-auto´s van Securitas Beveiliging, als voor de betrokken woning buurtbeveiliging én alarmopvolging is afgesproken.

Uiteraard hebben wij met Securitas niet alleen collectieve tarieven afspraken gemaakt over buurtbeveiliging (inclusief alarmopvolging), dit geldt ook voor de combinatie met de meldkamer van Securitas AlertServices.

Sluit u aan
Wij nodigen u uit om mee te doen aan de buurtbeveiliging met alarmopvolging door Securitas en - als u de combinatie wenst - ook met de aansluiting op de alarmkamer van Securitas Alert Services. Uw deelname heeft mogelijk een positief effect op het aantal malen dat surveillanceauto’s dagelijks langs uw huis komen. Immers, hoe meer deelnemers/abonnees, hoe frequenter en langer surveillance-auto´s van Securitas per etmaal rondrijden. Hoe dichter zo´n auto bij u in de buurt is, hoe sneller de alarmopvolging bij u thuis kan plaatsvinden na een alarmmelding. Regelmatig is er overleg tussen de politie, Securitas en onze commissie.
Al met al belangrijke zaken waar wij u graag in een persoonlijk gesprek over willen informeren. Neemt u gerust contact met ons op: veiligheid@verenigingboschenduin.nl.

Tenslotte
Legt u in uw woning een alarminstallatie aan, neem vooral een (door Justitie) erkende installateur. De betere meldkamers weigeren woningen met alarminstallaties van niet erkende installateurs, omdat er anders sprake kan zijn van schijnveiligheid.