Home  Salon der verdieping  Programma 2019/2020

Programma 2019/2020

Middeleeuwse filosofie

In het seizoen 2019-2020 wijden wij ons aan de middeleeuwse filosofie. Daarin zijn Plato en Aristoteles opnieuw hoofdrolspelers, maar ook Augustinus en Thomas van Aquino komen aan bod, naast vele anderen. We sluiten deze cyclus af met de film ‘In naam van de roos’.

Op de laatste vrijdag van de maand vinden er mooie concerten plaats in de kerk in Den Dolder. Meerdere van onze bezoekers zijn hierin geïnteresseerd. Daarom verplaatsen wij onze bijeenkomsten naar de derde in plaats van de laatste vrijdag van de maand. Iedereen stemde hiermee in.

Rodin

Data 2019
27 september
18 oktober
22 november. Dit is de 4e vrijdag, maar de 15e november is het lustrum van de Salon der Kunsten in het souterrain.

Data 2020
17 januari
21 februari
20 maart
17 april
15 mei
19 juni

Locatie
Het souterrain van Vereniging Bosch & Duin e.o. onder het clubgebouw van de Tennisvereniging, Dennenweg 6, Bosch en Duin.

Tijd
Aanvang 20.00 uur

Kosten
Entree € 10,00 per bezoek, inclusief koffie en een drankje na afloop.

Voor verdere informatie: www.salonderverdieping.nl
Voor vragen en aanmeldingen: henk@salonderverdieping.nl